Afdrukken

De Recreatieve Verenigingen

Binnen de Landelijke Rijverenigingen vzw behartigt de VVR – Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme – de recreatieve tak van het paardrijden. 

VVR heeft als doel de recreatieve ruitersport in het algemeen, en het paardrijden en mennen in de vrije natuur in het bijzonder te bevorderen, dit met bijzondere aandacht voor de ruiter- en mennerkwaliteit, de ruiterdiscipline, de wellevendheid t.o.v. andere weggebruikers en mederecreanten en het respect voor de natuur. VVR ijvert daarbij voor het vrijwaren en het tot stand brengen van de nodige ruiteraccommodaties zoals ruiterpaden, gastvrije haltes en dergelijke meer. VVR handelt daarbij volgens en binnen de doelstellingen van de vzw LRV.

Aan het hoofd van een VVR-vereniging staat een bestuur bestaand uit minimum 3 en maximum 9 leden. Het bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en/of schatbewaarder, waarbij de taakverdeling gelijklopend is met deze van de plaatselijke LRV-rijverenigingen of ponyclubs.

De leden van de VVR- vereniging komen in de Algemene Vergadering samen op plaats en tijdstip te bepalen door het bestuur. Ieder aanwezige heeft slechts één stem. Deze Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar samen om verslag te horen over de werking van de VVR-vereniging en over de financiële toestand.

De VVR-verenigingen hebben geen gewestelijke of provinciale vertegenwoordiging, maar worden nationaal gegroepeerd in een Nationale VVR Commissie.

Het Nationaal Secretariaat

Inge Vandael
Maude De Smedt (foto ok)
Hilde Engelen (foto ok)
Muriel Coppin
Agnes Jonckers (foto ok)
Kristel Derweduwen (foto ok ?)
Christel Van Dyck (foto ok)
Nele Donvil
Regine Laeremans
Ruth Van Campen
Greta Trekels (foto ok)
Bernadette Stouthuysen
Luc Van den Borre - vrijwilliger