Afdrukken

De Raad van Bestuur

De Landelijke Rijverenigingen vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum 10 leden, benoemd door de Algemene Vergadering. Deze Raad van Bestuur is als volgt samengesteld :

  • de 5 voorzitters van de provinciale besturen
  • de voorzitter van de Nationale Ponycommissie en 1 gemandateerde door de Nationale Ponycommissie
  • een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur van Boerenbond, Landelijke Gilden, de Katholieke Landelijke Jeugd, het Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen, het Belgisch Warmbloedpaard en KBC. Deze zijn ten allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Ten minste één ondervoorzitter is een gemandateerde uit de provinciale besturen of provinciale ponycommissies. De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht om de vereniging te besturen en is bevoegd voor alle handelingen, zowel van bestuur als van beschikking over maatschappelijke zaken, welke niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.