Afdrukken

De Provinciale Ponycommissie

De provinciale ponycommissie is samengesteld uit :

  • minstens drie leden, gekozen door de provinciale ponyraad uit kandidaten voorgedragen door de gewestelijke ponycommissies op basis van het aantal ponyclubs in de provincie, rekening houdende met een evenwichtige geografische spreiding van het aantal vertegenwoordigers;
  • maximum twee gecoöpteerde leden met een specifieke deskundigheid;
  • de provinciale proost;
  • de voorzitter van de het provinciaal bestuur.

De provinciale ponycommissie kiest onder de door de provinciale ponyraad gekozen leden een voorzitter en een monitor. De provinciale ponycommissie kiest eveneens een vertegenwoordiger die deel uitmaakt van het ponygewest BWP en daarnaast zetelt in de nationale ponycommissie BRP.

Tot slot kunnen enkel provinciale bestuursleden, hetzij leden van het provinciaal bestuur rijverenigingen, hetzij leden van de provinciale ponycommissie als hoofdjurylid fungeren bij de gewestelijke en provinciale activiteiten.