Afdrukken

Het Provinciaal Bestuur

Het provinciaal bestuur is samengesteld uit 3 delen, namelijk minstens vier leden gekozen door de provinciale raad, één of twee gecoöpteerde leden en de provinciale proost. Een belangrijke functie van het provinciaal bestuur is het beslissen over aanvragen tot lidmaatschap van personen. Aan het hoofd van elke provincie staat een provinciale raad. De gewesten zijn vervolgens op hun beurt organisatorisch gegroepeerd per provincie.

Aan het hoofd van elke provincie staat een provinciale (pony)raad, samengesteld uit voorzitters en de monitoren van elk gewest en de leden van het provinciaal bestuur of de provinciale ponycommissie, welke minstens eenmaal per jaar samenkomen om de jaarwerking te bespreken.

De provinciale (pony)raad treedt adviserend op voor alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van respectievelijk het Nationaal Bestuur of de nationale ponycommissie. De raad heeft beslissingsbevoegdheid voor alle provinciale aangelegenheden en verkiest de leden van het provinciaal bestuur of de provinciale ponycommissie.

Het provinciaal bestuur is samengesteld uit :

  • minstens vijf leden, gekozen door de provinciale raad uit kandidaten voorgedragen door de gewestbesturen op basis van het aantal rijverenigingen in de provincie, rekening houdende met een evenwichtige geografische spreiding van het aantal vertegenwoordigers;
  • maximum twee gecoöpteerde leden met een specifieke deskundigheid;
  • de provinciale proost;
  • de voorzitter van de provinciale ponycommissie.

Het provinciaal bestuur kiest onder de door de provinciale raad gekozen leden een voorzitter, welke de provincie vertegenwoordigt in het Nationaal Bestuur en een monitor, welke instaat voor de technische leiding.