Afdrukken

De Nationale Ponycommissie

De Nationale Ponycommissie is als volgt samengesteld:

 • de ondervoorzitter LRV gekozen uit de provinciale voorzitters van de rijverenigingen
 • de voorzitters van de provinciale ponycommissies
 • de directeur LRV
 • de nationale proost LRV

De Nationale Ponycommissie heeft als opdracht :

 • het nemen van beslissingen met betrekking tot de ponywerking;
 • het opmaken van de kalender;
 • het aanpassen van het wedstrijdreglement voor ponyruiters;

De Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme wordt beheerd door een Nationale VVR-Commissie. De VVR-Commissie is samengesteld uit de voorzitter LRV, directeur LRV, één afgevaardigde van iedere VVR-vereniging en de voorzitter van de Pedagogische Commissie. De VVR-verenigingen worden nationaal gegroepeerd in een NVVRC (Nationale VVR-Commissie), die op haar beurt vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur LRV, de Algemene Vergadering LRV en het Dagelijks Bestuur LRV. De NVVRC installeert een Pedagogische Commissie.

 

De NVVRC is als volgt samengesteld:

 • De voorzitter LRV
 • De directeur LRV
 • Eén afgevaardigde van elke VVR-vereniging met 10 leden of meer
 • De voorzitter van de pedagogische commissie

De NVVRC kiest onder zijn leden afgevaardigden van de VVR-verenigingen een voorzitter en ondervoorzitter. De NVVRC duidt tevens onder zijn leden een afgevaardigde aan die samen met de voorzitter van de NVVRC, de NVVRC vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur LRV, alsook vijf afgevaardigden, die de NVVRC vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de Landelijke Rijverenigingen vzw.

De NVVRC heeft als opdracht het voorbereiden van beslissingen van de Raad van Bestuur LRV vzw, onder meer met betrekking tot:

 • De recreatieve werking VVR
 • Het aanpassen van het organiek reglement
 • Het coördineren van de kalenders voor activiteiten
 • Het aanpassen van VVR-reglementen
 • Het verzorgen van de communicatie naar de leden