Afdrukken

Het Nationaal Bestuur

Het Nationaal Bestuur van de LRV is samengesteld uit de voorzitter LRV, de 5 provinciale voorzitters van de rijverenigingen, de voorzitter van de Nationale Ponycommissie, de nationale proost LRV en de directeur. Enkele belangrijke taken van het Nationaal Bestuur zijn het nemen van beslissingen omtrent LRV, het opmaken van de kalender van tornooien en het aanpassen van het wedstrijdreglement. De provinciale organen zijn organisatorisch gegroepeerd in de nationale organen.

Het Nationaal Bestuur is als volgt samengesteld:

  • de voorzitter LRV
  • de 5 provinciale voorzitters van de rijverenigingen (paarden)
  • de voorzitter van de Nationale Ponycommissie
  • de nationale proost LRV
  • de directeur LRV

Het Nationaal Bestuur heeft als opdracht :

  • het nemen van beslissingen omtrent LRV als beweging;
  • het opmaken van de kalender;
  • het aanpassen van het wedstrijdreglement van de rijvereniging.

 VOORZITTER GEORGES VAN KEERBERGHEN

georges kleinSinds juli 2014, is Georges Van Keerberghen (°1957)  voorzitter van LRV. Hij behaalde het diploma van landbouwkundig ingenieur, KU Leuven. Hij is lid van het Hoofdbestuur van Boerenbond. In deze functie is hij vooral verantwoordelijk voor de werking van de vakgroepen en de opvolging en coördinatie van sectordossiers. Georges Van Keerberghen is sinds 25 april 2014 voorzitter van Aveve en was daarvoor ook al voorzitter van Agriflanders en de Werktuigendagen.

 

 

 

DIRECTEUR INGE VANDAEL 

ingeSinds 1 september 2012 is de eerste vrouwelijke directeur van de Landelijke Rijverenigingen in dienst, Inge Vandael. Zij is eindverantwoordelijke voor LRV , waarbij ze de besturen adviseert, het beleid uitstippelt, het woord voert voor de vereniging en de externe vertegenwoordigingen waarneemt.

Inge is gewezen commandant van de rijvereniging Liedekerke en op dit moment is ze lid van LRV Kester.

 

 

 

 

 

LRV ANTWERPEN

vicIn 2003  werd in het provinciaal bestuur LRV-Antwerpen, Vic Hermans (foto) tot provinciaal voorzitter verkozen, in opvolging van Emiel Wittevrongel die na meer dan 25 jaar de voorzittershamer doorgaf. Vic Hermans maakt van oktober 1995 deel uit van het provinciaal bestuur, nadat hij als gewezen commandant van de ponyclub Sint Hubertus Geel ten Aard verschillende jaren in de provinciale ponycommissie had meegewerkt. Ook in Landelijke Gilde is Vic gewestelijk voorzitter.Binnen het Nationaal Bestuur is Vic Hermans de ondervoorzitter. 

In het Antwerps provinciaal bestuur wordt hij bijgestaan door secretaris Peggy Lommers, springmonitor François Buts, dressuurmonitor Jef Smets en bestuursleden Eddy Laeremans, Jozef Van De Poel, Philippe Vanparys en Leo Vermeiren.

Jan Fockaert is  afgevaardigde voor de ponywerking.

 

LRV BRABANT

fotoPeter Carels uit het Brabantse Linter is sinds de herfst van 2015 voorzitter van LRV Brabant. Peter was in de periode van 2000 tot 2011 lid van de Brabantse ponycommissie. Van 2009 tot 2011 was dat als vooriztter. Peter is net als zijn dochter Eline en zoon Philip, lid van LRV Bekkevoort.


Willem Van Horebeek is Brabants secretaris.  Luc Grauwels is monitor. Bestuursleden zijn: David Claeys, Lea Debecker, Luc Grauwels, Rene Janssens, Johan Pint

Paul Bombeek is voorzitter van de Brabantse Ponycommissie.

 

LRV LIMBURG 

henriHenri Eerdekens (foto) is de Limburgse provinciale voorzitter. Hij volgde Jef Soors op, die het na elf jaar voorzitter stilaan tijd vond voor verjonging. Hij startte zijn LRV-carrière in 1972, op veertienjarige leeftijd, bij de Sint-Hubertusruiters van Sint-Huibrechts Lille. Vanaf 1985 is hij actief bij de Grevenbroekse Ruiters van Achel, eerst als commandant van de ponyclub, vervolgens als rijdend lid en bestuurslid. 

In het Provinciaal Bestuur wordt hij bijgestaan door secretaris Nico Ooms, monitor Chrétien Hansen, bestuursleden Rita Philippaerts, Benny Schepers, Eline Vliegen en Tine Coenegrachts.

Johan Poismans, tevens voorzitter van de Nationale Ponycommissie, is binnen het provinciaal bestuur Limburg afgevaardigde van de ponywerking. 

 

 

 

LRV OOST-VLAANDEREN

carinneAls enige vrouwelijke voorzitter uit de provincies staat Carine Wymeersch (foto) haar mannetje in het nationaal bestuur. Ze treedt onder de vlag van de Lijsdonckruiters van Sinaai aan, ze is vooral actief in de dressuur en de groepswerking.

Het Oost-Vlaams provinciaal bestuur bestaat uit Rita Smet als secretaris, Jan Ruijgers als monitor, Jean-Paul Lemmens verantwoordelijke voor de dressuur en bestuurslede: Maarten Brondeel, Marc D’Haeyer en Paul Lambrechts

 

Els Boterdaele is binnen LRV Oost-Vlaanderen verantwoordelijk voor de ponywerking. 

 

LRV WEST-VLAANDEREN

lucEind 2015 werd in het provinciaal bestuur LRV West-Vlaanderen Luc Dupon tot provinciaal voorzitter verkozen, in opvolging van Stefaan Coucke. Luc Dupon is al lid van het West-Vlaams provinciaal bestuur sinds 1990. In 2003 werd hij West-Vlaams monitor.


In het West-Vlaams provinciaal bestuur wordt hij bijgestaan door proost Marc Messiaen, monitor Luc Dupon en bestuursleden Lieve Bourgois, Pascal De Cloedt, Claire Parez, Ingrid Pauwels, Xavier Quartier en Godfried Storme.

Mark Willem is er afgevaardigde voor de ponywerking.

NATIONALE PONYCOMISSIE johan poismansProvinciaal voorzitter van ponywerking Limburg Johan Poismans (foto) werd in 2009 verkozen tot nationaal voorzitter van de ponycommissie. Johan volgt Martin Vanhevel (West-Vlaanderen) op die het voorzitterschap gedurende 10 jaar op zich nam. Johan is lid van de ponyclub en rijvereniging van Hoeselt.