Afdrukken

Instructeur B

Instructeur B is de stap die volgt op Initiator maar deze opleiding is, zowel wat rijvaardigheid als wat theorie en prestatiebegeleiding betreft, een stuk minder zwaar dan Trainer B. Het vormt dus een tussenniveau.
 
Kort geformuleerd: waar de Initiator zich richt op het initiëren van het paardrijden, zal de Instructeur ‘lesgeven’ op een gevorderd niveau. Hij of zij zal een combinatie trachten technisch op een hoger niveau te brengen.
 
De Trainer B gaat nog verder dan het verbeteren van de rijtechniek en wordt in staat geacht een combinatie op langere termijn te ‘trainen’. Hij/zij is in staat planningen op te maken, heeft zicht op fysiologische processen in het lichaam, trainingsmethodiek enz…