Afdrukken

Rijvaardigheid

De rijvaardigheidsproeven vormen een toelatingsproef voor de kandidaat instructeur/trainer.

Afhankelijk van het niveau van kaderopleiding zijn er verschillende toelatingsproeven.

Voor het niveau initiator volstaat het vanaf 01/01/2016 om in het bezit te zijn van het volledige B-brevet. Meer informatie over het behalen van het A- en B-brevet en examendata vind je op onze website onder brevettenwerking. Indien je geen passende datum vindt, kan je ook terecht op www.vlp.be voor bijkomende data.

Voor de hogere niveaus Instructeur B, Trainer B en Trainer A acht men het noodzakelijk dat kandidaten hun rijvaardigheid bewijzen vooraleer ze de opleiding aanvangen. De opleiding tot lesgever/trainer is immers in essentie een didactische opleiding, waarbij het merendeel van de opleidingstijd wordt gebruikt om te leren lesgeven/trainen. Het is niet de bedoeling om de eigen rijvaardigheid te verbeteren binnen kaderopleiding. De rijvaardigheidsproeven vanaf het niveau Instructeur B zijn disciplinespecifiek.

Hieronder vind je de link naar de data, vrijstellingsvoorwaarden en het inschrijfformulier.

Het is zo dat men steeds het voorgaande niveau moet beheersen, vooraleer men aan het volgende rijvaardigheidsniveau kan deelnemen. Bv: voor deelname aan de rijvaardigheidsproef Trainer B springen, moet men in bezit zijn van het B-van rijvaardigheid Instructeur B springen enz. Voor de protocols van de rijvaardigheidsproeven verwijzen we graag naar de verschillende onderdelen van de kaderopleiding, namelijk:

 

- instructeur B
- trainer B
- trainer A