Afdrukken

Huisstijlhandboek

logo iniminiLRV is een organisatie met een werking op verschillende niveaus, waarbij elk lid achter de gedachtengang van LRV staat. Op de wedstrijden zijn onze ruiters makkelijk herkenbaar door het dragen van het Sint-Jorisschildje, maar ook met onze communicatie wenst LRV een uniforme lijn door te trekken van de plaatselijke verenigingen tot het Nationaal Bestuur. Een handboek, waarin onze huisstijl wordt uitgeschreven, is dan ook een zeer handig werkdocument, alsook alle templates die LRV ter beschikking stelt van haar bestuursleden.