Afdrukken

Groepsdressuur - Van de stok naar de wortel

 bredene

verplichting wordt beloning

 

Een hele ommezwaai binnen de LRV-werking:
de formele verplichting wordt omgebogen naar een onderbouwd beloningssysteem

Een nieuw beleid staat gelijk met verandering. Laat dat nu net iets zijn dat vele mensen angst inboezemt. LRV heeft echter beslist om te springen en hoopt dat ieder lid hier positief en constructief aan mee zal werken. Dat elk nieuw systeem gepaard gaat met kinderziektes is ook een vaststaand feit. Een uitgebreide evaluatie zal aldus in het najaar 2017 georganiseerd worden, maar op dit moment vraagt LRV u om even mee te springen met deze nieuwe positief getinte wind.

Groepsdressuur. Hoeksteen of struikelblok ?
De ledenbevraging van juni 2016, die jullie massaal invulden, toonde aan dat onze groepsdressuur dringend geactualiseerd diende te worden naar onze huidige maatschappij. Alles evolueert en zo ook onze ruiters en onze wedstrijden. De steeds kleiner wordende verenigingen, de groeiende individualisering, de tijdsbelasting van zomertornooien zorgden er voor dat het verplichte karakter van de groepsdressuur onder druk kwam. Ook in de praktijk stelden we vele verschillen vast, tussen verenigingen intern, tussen de vijf provincies en de te rijden klassen. Hoog tijd dus om het uithangbord diepgaand onder de loep te nemen.
LRV wenst in geen enkel geval tradities te verloochenen, maar dit staat niet in de weg dat wij een kritische zelfreflectie hoog in het vaandel dragen. Een nationale werkgroep van 25 personen werd samengeroepen. De samenstelling was zo heterogeen mogelijk naar provincies, leeftijd, geslacht als naar de grootte van de vereniging toe, opdat alle meningen tijdens deze werkgroep geconfronteerd werden. Ook alle commandanten kregen via een digitale bevraging begin december 2016 de kans om voor hun vereniging mee te geven hoe alles in de praktijk loopt.

Liever een wortel dan een stok
 Deze groepswerking is en blijft voor LRV het uithangbord en zal als dusdanig gepromoot en ondersteund worden.We hadden tot op heden de 60-60-minimumnorm of de minimale verplichting om toch deel te nemen aan de groepsdressuur, ongeacht de grootte van de vereniging. Wanneer een vereniging hier niet aan voldeed, kon geen enkele ruiter van deze vereniging deelnemen aan de kampioenschappen. Een sanctie die gelukkig niet vaak opgelegd diende te worden. Het spijtige aan deze minimumnorm was echter dat deze de kwaliteit van de proeven niet altijd ten goede kwam. Sommige verenigingen trainden nooit, kwamen vijf minuten voor de proef samen en ‘hobbelden’ wat achter elkaar. Spijtig, want ook onze vrijwillige jury diende hier zijn of haar tijd mee te verliezen. LRV is er van overtuigd dat onze organisatie klaar is om vooruit te kijken, klaar om de formele verplichting om te buigen naar een onderbouwd beloningssysteem.


 

Praktisch

 1. OPLEIDING – APRIL 2017

LRV wenst de commandanten en de juryleden te ondersteunen en zal in april 2017 in elke provincie een praktische opleiding organiseren met Marc Gybels en Herman Schepers.
 

 1. KLASSEBEPALING – CONCREET
 • Iedere rijvereniging en iedere ponyclub zal eerstdaags een invuldocument ontvangen, waarbij u, als bestuur, in zal vullen welke groepsdressuur u in zomer 2017 wenst te rijden.
 • De groepsdressuur die u daarbij kiest, houdt best rekening met onderstaande zaken :
  • Vier- en achttallen worden als evenwaardig beschouwd;
  • Uw hoogste klasse kan maximum één niveau zakken ten opzichte van 2016

Bvb 2016 : 1x 8-tal ZBwordt in 2017 minimum één 4-tal of een 8-tal ZB of M

 • Rijvereniging kan geen 2 viertallen samenstellen van dezelfde klasse
 • Ponyclub kan wel 2 viertallen rijden van dezelfde klasse, indien uiteenlopende stokmaten, bvb. 4-tal L met A- en B-pony’s en 4-tal L met C- en D-pony’s
 • De kür op muziek is evenwaardig aan een 4-tal en wordt ten zeerste ondersteund

 

 1. TORNOOIPROGRAMMA
 • De groepsdressuur zal centraal gereden worden, tussen 11u en 14u opdat de overlap met de individuele dressuur zo minimaal mogelijk is en op het centrale moment van de dag;
 • De individuele wedstrijden voor dressuur en springen worden aan dit tijdschema aangepast.
 • Elke provincie engageert zich er toe een nieuw programma uit te werken op min 2 tornooien.
 • De provinciale besturen beslissen over prijsuitreikingen, demonstraties en parade.

 

 1. ACTIEVE BELONING
 • Alle wedstrijdruiters, wiens vereniging deelneemt aan de groepsdressuur worden beloond.
 • Elk tornooi wordt het percentage ‘deelname aan groepsdressuur’ berekend (aantal groeps-dressuurruiters t.o.v. aantal deelnemende ruiters), waarbij een 4-tal telt voor 5 en 8-tal voor 10 ruiters. Hoe berekenen we dit ?
  • 5 (4-tal) OF 10 (8-tal) OF 15 (8-tal + 4-tal of 3 4-tallen) OF 20 (2 8-tallen of mix)
  • Het percentage per tornooi wordt dan als volgt berekend =

(aantal ruiters van je gereden groepsdressuur : aantal deelnemende ruiters) x 100%

 • Het eindpercentage is de som van het % gereden groepsdressuur over het hele seizoen gedeeld door het aantal toebedeelde zomertornooien (kan provinciaal verschillen).
 • Het eindpercentage resulteert in twee beloningssystemen :
  • Extra selectiepunten voor zowel de groepsdressuur als individuele prestaties :
   • Eindpercentage vanaf 40 tot en met 49 % = 2 extra selectiepunten
   • Eindpercentage vanaf 50 tot en met 59 % = 3 extra selectiepunten
   • Eindpercentage vanaf 60 tot en met 69 % = 4 extra selectiepunten
   • Eindpercentage vanaf 70 tot en met 79 % = 5 extra selectiepunten
   • Eindpercentage vanaf 80 % = 6 extra selectiepunten
     
 • De inschrijvingsgroepen voor het provinciaal kampioenschap worden evenredig (33%) verdeeld over de drie tijdssloten op basis van de ranking van het eindpercentage.
   
 • Een concreet voorbeeld van tornooiseizoen :

  We herhalen nog even het kader en de wijzigingen, zoals eerder gecommuniceerd.