Afdrukken

Orde van St. Joris

Eind 1998 werd de Orde van Sint Joris opgericht als een vereniging die zich tot doel gesteld heeft personen te eren of te honoreren die door hun inzet of morele steun een bijdrage leveren aan de instandhouding en uitstraling van de ruiterij en fokkerij. Van deze orde zijn ondertussen 55 personen lid , die op basis van hun verdienste op dit vlak worden opgenomen. Grootmeester van deze Orde van Sint Joris is Mgr. H. Noyens.

Jaarlijks komt de Kanselarij van de Orde in Kapittel bijeen op 23 april. Dan worden er nieuwe leden opgenomen. De Orde bevat 5 klassen mn. Ridder - Officier - Commandeur - Grootofficier  en Groot Lint. De promotie naar een hogere klasse vindt eveneens plaats tijdens het Kapittel

Alle amazones/ruiters in de LRV weten dat ze hun 'St Joris' moeten dragen, maar de legende/geschiedenis die hierachter zit, is zeker een vermelding waard:

Op 23 april vieren de cavaleristen van de hele wereld hun patroon Sint-Joris. Afkomstig uit Klein-Azië en hoger officier in het leger van Rome, was hij zeer jong reeds naar het christelijk geloof overgegaan. Hij stelde heel zijn onstuimigheid en zijn vermetelheid van soldaat ten dienste van de God van de waarheid en de naastenliefde.
Hij verloste de inwoners van Silene, een stad in Libyë, van een vreselijk monster, een draak, dat het terroriseerde. Die draak, die zowel iets van een leeuw, een arend en een slang had, eiste dagelijks een lam en een menselijk wezen. Sint-Joris velde de draak, knevelde hem en bracht hem, even weerspanning als een hondje aan zijn leiband, naar Silene, waar hij hem doodde, na al de inwoners van de stad gedoopt te hebben.
Rond het jaar 300 trachtte keizer Diocletianus hun Christendom uit te roeien. Sint-Joris stond echter tegen hem en de geloofsvervolgers op. Hij kondigde in het openbaar zijn geloof af en verbrijzelde de afgodsbeelden in de tempels. Hij werd op de meest verscheidene wijzen gemarteld, waarbij Dacianus die in naam van Diocletianus Palestina beheerde, blijk gaf van een rijke verbeeldingskracht en bewees dat hij ook flink wreed kon zijn. Sint-Joris werd onthoofd, maar toen Dacianus de folterkamer buitentrad waar hij dit schouwspel had bijgewoond, verscheen plots een vuur dat hem en zijn ministers verbrandde.
De ridders, die de soldaten van het christendom en de verdedigers van de beschaving waren, plaatsten zich onder de bescherming van Sint-Joris die voor hen de voorstelling vormde van het christelijk geloof en al wat het aan strijdlust inhoudt.
De cavaleristen, die de erfgenamen zijn van de tradities van het ridderschap, konden niemand beter dan Sint-Joris nemen om over hen te waken zowel in de moeilijke uren als in de triomfantelijke ogenblikken. Hij gaf hen immers een schitterend voorbeeld van vermetelheid, onstuimigheid en geloof in de zaak waarvoor men vecht.

Als in't voorbije werkjaar zich iets waardevols heeft voorgedaan binnen de werking van LRV. De overhandiging van deze ereprijs gebeurt eveneens op 23 april tijdens het Investituur Kapittel van de Orde. Het kunstwerk De Gouden Lans werd ontworpen door kunstenaar Fernand Vanderplancke (Oostduinkerke). Van 1996 tot 2001 ontwierp hij ook de trofee voor de Ronde van Vlaanderen. Het is een bronzen werk dat Sint Joris met zijn Gouden Lans uitbeeldt.

Erelijst huldigingen Gouden Lans

1999
Rijvereniging De Lustige Dravers, Kasterlee
Deze rijvereniging die zich tot de grootste van Vlaanderen mag rekenen, zorgde op verschillende slotshows van Agribex al voor de hoofdact. In 1999 presteerden zij het om met een 54 paarden een carrousselnummer te rijden.

2000
Marc Debode
Marc Debode ontving deze ereprijs als waardering voor zijn inzet. De inzet van vrijwilligers in ruiterij en fokkerij is immers onbetaalbaar en zorgt voor een enorm sociaal kapitaal, waaraan onze maatschappij zoveel nood heeft.

2001
Pony 2000
Deze organisatie zette door op een terrein op zondag 24 september 2000 een programma op te zetten waaraan tegelijk 2000 pony’s en ponyruiters deelnamen, de ponysport op een bijzondere manier in het daglicht.

2002
Stad Geel
Een goede samenwerking tussen de verschillende actoren in het sportlandschap rendeert. Er is de sporter, de sportvereniging en –federatie, maar ook de sportdiensten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de locale en regionale werking.

2003
Familie Loos – Overpelt
Succes en ongeluk liggen zo dicht bij elkaar. Dat moest ook Eddy Loos uit Overpelt ondervinden toen hij in de veelzijdigheidswedstrijd in Lummen zwaar ten val kwam. Een breuk van de halswervel zorgde dat hij wekenlang in comateuze toestand bleef, en daarna volgde een revalidatieproces dat nog voortduurt. Toch heeft deze familie altijd gezocht naar het positieve en is men nooit wrang of haatdragend geworden. Op dit moment rijdt Eddy, ondertussen vader van een dochtertje, opnieuw paard.

2004
Het Belang van Limburg

2006 BWP  50 jarig jubileum.

2007 Mevr.Remans Julia  - symbolisch aan haar overhandigd voor alle partners van de bestuursleden van LRV.

2009 Kurkentrekker in Aken  - overhandigd aan Antoin Loos en Jean Symons.

 

Jaarlijks organiseert de Orde een reis voor leden maar ook niet leden en er wordt  ieder jaar een daguitstap gepland voor de leden van de Orde.